דרכי החסידות - פרשיות א

דרכי החסידות - פרשיות א

  • $17.95
    Unit price per 
Tax included.


פרקים בחיי חסידים הראשונים ובדרכי עבודת השי"ת- על סדר פרשיות התורה 

מלוקט משיחות ומאמרים, רשימות ומכתבים מכ"ק אדמו"ר מוהרייץ נ"ע מליובאוויטש 

לכל פרשה נושא מיוחד - סדרה א